wtorek, 19 września 2017

latarnie - propozycje 2

Svalbarðseyri 1

Svalbarðseyri 2

Svalbarðseyri 3

Svalbarðseyri 4

Hjalteyri 1

Hjalteyri 2

Hjalteyri 3

Hjalteyri 4

vik 1

vik 2

vik 3

vik4

Sauðanes North 1

Sauðanes North 2

Sauðanes North 3

Sauðanes North 4

Straumnes North 1

Straumnes North 2

Straumnes North 3

Hegranes 1

Hegranes 2

Hegranes 3

Hegranes 4

Kálfshamars

Rauðanes

arnarstapi 1

arnarstapi  2

Malarrif 1

Malarrif 2

Malarrif 3

Malarrif 3

Svörtuloft

Öndverðarnes

olafsvik

Súgandisey 1

Súgandisey 2


Akranes 1

Akranes 2

Akranes 3

Akranes  4

Akranes  5

Akranes 6

Akranes 7

piątek, 15 września 2017

latarnie - propozycje

Keflavík 1

Keflavík 2

Hólmsberg  1

Hólmsberg 2

Garðskagi 1

Garðskagi 2

Garðskagi3

Garðskagi4

Garðskagi5

Garðskagi6

Sandgerði 1

Sandgerði2

Reykjanes1

Reykjanes2

Reykjanes3

Krísuvíkurberg1

Krísuvíkurberg2

Knarrarós

Hvalnes1

Hvalnes2

Hvalnes3

Hvalnes4

Hvalnes5

Æðarsteinn

Streiti 1

Streiti 2

Selnes1

Selnes2

Selnes3

Kambanes

Hafnarnes1

Hafnarnes2

Hafnarnes3

Hafnarnes4

Gríma

Gríma

Digranes1

Digranes2

Raufarhöfn 1

Raufarhöfn 2

Raufarhöfn a 1

Raufarhöfn a 2

Raufarhöfn a 3

Raufarhöfn a 4

Rauðinúpur1

Rauðinúpur2

Kópasker1

Kópasker2

Kópasker3